Kasulikud viited

Derek, 2015
Eesti Kunstiakadeemia: http://www.artun.ee/

Andragoogika, Jüri Ginter 

Andragoogi taskuteatmik

Andragoogika osakonna seminaritööd: soojendustegevus

Meetodiline juhtumipõhine materjal (kuidas aidata õppida)

Grupidünaamika ja meeskonnatöö (õpiobjekt)

Väärtuskasvatus õpetajakoolituses

Õpetaja esmaharidus Olukord ja probleemid 21. sajandi algul. Koostajad Viive-Riina Ruus, Ene-Silvia Sarv 

Tutkiva oppiminen lühikokkuvõte ( vt autorid Hakkarainen, Lonka, Lipponen)

Tiiu Kuurme atiklitekogumik (sh inimkäsitus)

Tiiu Kuurme. Vaimsusekandjaks või kohanejaks?  (Sirp, 1998)

Huvitav Kool: Tiiu Kuurme Õppimise mõistmisest

Eesti Haridusfoorum 2014 ettekannete ja artiklite kogumik

Viire Sepp Andekusest ja andekatest lastest (tutvustus)

Käsiraamat Waldorfkooli lapsevanemale

Waldorfpedagoogika lapsed (Silja Hiielaid diplomitöö)

Bloom´i taksonoomia

Merrilli mudeli kasutamine õpisüsteemi loomisel (Viive Abeli blogi)

Haridustehnoloog Marina Kurvits

Mõistekaart õppetöös

Ene Hiiepuu: Kodanikualgatuse ja ettevõtlikkuse kujunemist toetav õppeprotsess

Juhend kvaliteetse e-kursuse loomiseks (HITSA)

Juhend kvaliteetse õpiobjekti loomiseks

Noored Kooli Aabits 2014

Primuse trükised: 

Õppemeetodid kõrgkoolis

Lugude vestmine kui pedagoogiline meetod

Eesti muuseumihariduse sõnastik 2015Filosoofia:

20. sajandi filosoofia probleeme I

20. sajandi filosoofia probleeme II

Afektid, taustaefektid ja afektikontuurid


Filosoofiakirjutamine: essee jmsHaridustehnoloogia:

Eesti Muuseumide veebivärav

Kahoot

Pinterest! 

http://issuu.com/e-ope.ee/docs/moodlea5_final

http://issuu.com/martlaanpere/docs/sissejuhatus_haridustehnoloogiasse

http://chir.ag/projects/team-maker/

https://www.jasondavies.com/wordcloud/#%2F%2Fwww.jasondavies.com%2Fwordtree%2Fcat-in-the-hat.txt sõnapilve generaator

http://kizhi.karelia.ru/index_en.html

https://kule.kul.ee/avalik/meedia/Autorioigus/Autorioigus_kaitseb_loomingulist.pdf

http://search.creativecommons.org/

http://www2.hariduskeskus.ee/opiobjektid/autorioigus/

https://www.okia.ee/blog/2011/02/creative-commons-legaalsed-tasuta-materjalid-internetis/

http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com.ee/2008/07/creative-commonsi-litsentsid.html

https://www.google.com/culturalinstitute/u/0/home

Rahvakultuuri keskus - Jutukool

Visual methodologies and Critical...

Peeter Linnapi doktoritöö "Fotoloogia"

Endlike, endlike seina peal

Muud head kunstiga seotud asjad, mida vaadata või kuulata:

Chagall Malevich filmitutvustus

The Monuments Men

The Great Gatsby 

The best free cultural and educational media on the web - Open CultureNo comments:

Post a Comment