Artiklid ja esseed
Aalto vaas. foto: Iittala


Alternatiiv- vs tavapedagoogika. Lühiülevaade toimuvast ühiskondlikust debatist Eestis.

Mõtteid õpetamisest, õppimisest ja filosoofiast
Essee


Disain rahvusidentiteedi kandjana - essee õppeaines 20. ja 21. sajandi disainiprobleeme (01.12.2015)


Kuidas mõtestada kunstnik Tamara de Lempicka loomingut Georges Bataille tekstidest lähtudes?
Essee aines 20. ja 21. sajandi kunsti probleeme

No comments:

Post a Comment