Tuesday, December 20, 2016

Praktika kollaaž


Kollaaži märksõnad on järgmised:
Ennastjuhtiv motiveeritud õppija, avatud lõpuga ("open ended") ülesanded, õppimise toetaja ("learning facilitator"), valikud, vastutus oma õppimise eest, kõik õpivad ja arenevad omas tempos ja omal moel, õppima õppimine, elukestev õpe, mitteformaalne õpe, ..., ...

Rohkem loovust - rohkem vabadust, valikuid, teadmatust, koos avastamist ja õppimist, vastutust, motivatsiooni lahendusi leida, koostööd teha ja erinevusi märgata ja hinnata. 

Märkus: praegune klassiruumide kujundus ja klassikomplekti suurus ei soosi avatud vestlust ja aktiivõppe meetodite kasutamist, kehalise kogemuse kasutamist kunsti tegemisel. 

Tegime kaheksandate klassidega Mood boardi, mis tutvustaks ennast ja seoses sellega tegin ka ise ühe mood boardi mindmapi iseendast:
Märksõnad:


No comments:

Post a Comment